Usługi

Tłumaczenia pisemne w następujących językach
Niemiecki ↔ Angielski ↔ Polski

Na przykład:

  • teksty ekonomiczne
  • umowy
  • dokumenty prawnicze
  • certyfikaty
  • zaświadczenia
  • świadectwa
  • dyplomy
  • publikacje

Uwierzytelnianie tłumaczeń

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego, angielskiego i polskiego, upoważniony przez Sąd Okręgowy w Landau (Niemcy) poświadczam w razie potrzeby zgodność tłumaczenia z oryginałem.

Korekty tekstów

Oferuję korekty tekstów pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym w języku niemieckim.